Listings near Vietnam

Showing 1 of 1 results
01 Midtown M5, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
254.46 mi from Vietnam
Spritz – một nhà hàng Ý đang rất được lòng cư dân Phú Mỹ Hưng, Quận 7, nhờ sự kết hợp của một không gian ấm cúng và rất riêng Website- https://www.facebook.com/Spritz-Cocktail-Lounge-Italian-Kitchen-100515082454053/