Spritz: Italian Kitchen & Cocktail Lounge

0.0
Be the first to write a review
01 Midtown M5, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
Spritz: Italian Kitchen & Cocktail Lounge
0.0
Be the first to write a review

Spritz: Italian Kitchen & Cocktail Lounge

01 Midtown M5, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

About

Spritz – một nhà hàng Ý đang rất được lòng cư dân Phú Mỹ Hưng, Quận 7, nhờ sự kết hợp của một không gian ấm cúng và rất riêng
Website- https://www.facebook.com/Spritz-Cocktail-Lounge-Italian-Kitchen-100515082454053/

Location

01 Midtown M5, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
Get directions